Напишіть нам


01.04.2021

Освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»

На сайті ГО «Ла Страда-Україна» ви зможете знайти освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», який підвищить рівень вашої конфліктологічної компетентності, надасть відповідні вміння і навички щодо вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.

Цей курс є методичним додатком до програми факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» та програми гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації».

Його завдання полягають у:

 • наданні базових теоретичних знань з конфліктології;
 • ознайомлені з основними засадами миробудування;
 • ознайомлені з поняттям «насильство», його видами;
 • закріпленні практичних навичок вирізнення проявів насильства у повсякденному житті;
 • опануванні ненасильницької модель поведінки;
 • відпрацюванні практичних навичок протидії булінгу;
 • формуванні розуміння ґендерної рівності;
 • формуванні навичок протидії дискримінації за статевими, віковими, етнічними, культурними ознаками, віросповіданням, ознаками відсутності/наявності інвалідності тощо;
 • формуванні навичок вирішення конфліктів мирним шляхом;
 • опрацюванні поняття «відновні практики», їх роль і значення для закладу освіти;
 • ознайомлення з цінностями та принципами медіації як інструменту вирішення конфліктів, що базується на врахуванні інтересів сторін конфлікту;
 • відпрацюванні навичок відновлювальної комунікації;
 • формуванні розуміння безпечного освітнього середовища;
 • формуванні розуміння важливості участі учнівської молоді у миробудуванні та вирішенні конфліктів мирним шляхом.