Напишіть нам


19.03.2021

Школа волонтерів: навчальний посібник

Важливого значення, особливо в кризові періоди суспільного буття, набуває волонтерська діяльність.

Даний посібник містить практичні вправи та ігрові активності, що спрямовані на закріплення знань та розуміння сутності та специфіки волонтерської діяльності, вдосконалення навичок вербальної та невербальної комунікації волонтера, вирішення конфліктних ситуацій, проектного управління у волонтерській діяльності, розвитку самоврядування та побудови взаємодії громади і влади, надання домедичної допомоги постраждалим в екстремальних умовах, а також засвоєння прийомів підвищення особистої стресостійкості волонтера.

Посібник підготовленій експертами ВГО «Поруч» за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH в рамках спільного проекту «Школа волонтерів 2016».

Це видання буде корисне для всіх, хто організовує та проводить тренінги з волонтерами!

Файли для завантаження: